Se acerca el plazo de justificación de las ayudas de la Diputación de Barcelona a las guarderías privadas del curso 2018-19

  Pues bien, según establece el artículo 18, las memorias justificativas deben ir acompañado de un informe emitido por un auditor de cuentas inscrito en el ROAC.

   

  18. Termini i forma de justificació

  El termini per a la justificació de les subvencions és del 15 de juliol de 2020 al 30 de setembre de 2020.

  Les justificacions s’hauran de presentar electrònicament, mitjançant els models normalitzats, a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/ exclusivament a a l’apartat subvencions - educació i d’acord amb el previst a la Base 6 per a les sol·licituds.

  Aquestes justificacions s’hauran de presentar en la modalitat de compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà:
  • Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.
  • Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mínim de l’article 74.5 RLGS.
  Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a l’article 74.2 RLGS.

  L’auditor/a de comptes, que haurà d’estar inscrit/a en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC) revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

  .../...

  L’informe de l’auditor/a necessàriament haurà de verificar degudament que l’import de la subvenció ha estat destinat prioritàriament a la minoració de les quotes d’escolarització dels alumnes de les llars d’infants privades d’iniciativa social relatives al curs 2018-2019

  El equipo de profesionales de Goldwater & Partners nos ponemos al servicio del directores / gerentes de las guarderías privadas de la demarcación de Barcelona para elaborar el informe a presentar. Las escuelas interesadas pueden contactar directamente con la compañía a través de sus canales habituales (Tel. 932 846 474; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

  Eventos

  Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31

  Facebook

  Twitter