Com Constituir una Associació

   

  Constitució de fundacions i associacions sense ànim de lucre

  El dret d'Associació és un dret fonamental establert en l'article 22 de la Constitució espanyola. En l'àmbit estatal la seva regulació es troba en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora de la Llei d'Associació, mentre que les incorporades a Catalunya es regeixen per les disposicions del codi civil català, tercer llibre.

  En definitiva, podem afirmar que les associacions són entitats sense ànim de lucre, formades per un mínim de tres persones amb capacitat de treball, o en el cas de menors, a partir dels 14 anys, sempre que vagin acompanyades del seu representant legal o siguin Emancipats.

  La persona jurídica també pot formar associacions. Com a Associació hem de tenir en compte la seva finalitat, per què i per què la constituïm, perquè l'Associació girarà al voltant d'aquesta finalitat i dependrà d'aspectes com la denominació o les activitats que es realitzin.

  El primer pas en l'establiment d'una associació és la redacció dels Estatuts. Es recomana que siguin tan específics i detallats com sigui possible, ja que és la norma que regeix la vida de la nostra associació i que ha de reflectir fidelment, tant en els seus propòsits com en el seu funcionament. Hem d'allunyar-se dels models estandarditzats, ja que cada associació és diferent i com a tal hem de redactar la regla que la regula.

  Un cop redactats els Estatuts, procedirem a la seva aprovació, a través de la primera junta general, a la primera reunió de l'Associació en la qual tots els socis han d'estar presents.

  Des d'aquesta reunió hem d'elaborar l'Acta fundacional, en la qual hem d'incloure les dades dels fundadors, la seva voluntat de formar l'Associació, el nom escollit, l'aprovació dels Estatuts i l'elecció del Consell d'administració.

  El següent pas és la inscripció de l'Associació en el registre de la llei i les entitats jurídiques del Departament de Justícia.

  Aquest tràmit pot realitzar-se presencialment (té un cost de 50 euros) o bé per telemàtica a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya (cost de 25 euros). El registre és obligatori per a fins publicitaris, però no és constitutiu, és a dir, ja que es crea és una entitat amb plena personalitat jurídica.

   

  Esdeveniments

  Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31

  Facebook

  Twitter