01.- Auditoría de Comptes

   

  Auditoria Financera

  • Auditoria de Comptes Obligatòria
  • Auditoria de Comptes Voluntària
  • Nomenaments del Registre Mercantil
  • Experts Independents

  L'auditoria de comptes és l'activitat que consisteix en la revisió i verificació de documents comptables. La seva finalitat és determinar si els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel de l'actiu i la situació financera de l'entitat auditada d'acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats.

  L'activitat d'auditoria de comptes està regulada per la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, Reial decret legislatiu 1/2011, d' 1 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'auditoria de comptes i pel Reial decret 1517/2011 , de 31 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament del text refós de la Llei d'auditoria de comptes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2011, d' 1 de juliol i altres normes aplicables.

  Consisteix en la realització d'una sèrie de proves i procediments realitzats sobre la informació financera i comptable de la societat i que permeten a l'auditor donar una opinió sobre si els comptes anuals reflecteixen raonablement la imatge real dels actius i la situació financera de l'empresa.

   

  Esdeveniments

  Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30

  Facebook

  Twitter