Qui som VE

  PROMOTORS:

   

  GOLDWATER & PARTNERS és un grup professional especialitzat en la prestació de serveis d'auditoria, consultoria i assessoria financera-fiscal, laboral i qualitat a empresaris, empreses, entitats sense ànim de lucre o de règim d'atribució de rendes, en totes i cadascuna de les fases de l'organització: constitució, creixement-internacionalització i venda-traspàs o dissolució-cessament d'activitat.

  30Virtual és el punt de trobada dels que treballem pel progrés científic, tecnològic, econòmic i social a llarg de l’eix de la B30, la rambla de la Barcelona Metropolitana
  PROCER, ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE, despacho fundado en 1.985. Está dedicado a prestar servicios de asesoramiento fiscal, mercantil y laboral a pequeñas y medianas empresas.

   

  COL·LABORADORS: