El Govern de l'Estat aprova dues normes per modernitzar el marc comptable i d'auditoria i adaptar-lo a la normativa europea.

  Les dues normes, que han estat sotmeses a intenses consultes amb els supervisors, professionals d'auditoria, representants d'inversors i empreses, per tal de garantir la qualitat de el text, tenen un fi comú: la modernització i millora tant de la qualitat de la informació financera de les empreses com de la supervisió dels auditors, en particular per a les entitats d'interès públic, i així contribuir a garantir un elevat nivell de protecció a inversors i consumidors i reforçar la confiança en els mercats financers

  Es tracta de dos reials decrets que aproven, d'una banda, el reglament que desenvolupa la Llei 22/2015, d'auditoria de comptes, i, de l'altra, el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007.

  Pel que fa a la modificació del marc de l'auditoria, el reglament adoptat avui desenvolupa la corresponent Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes (BOE núm. 173, de 21/07/2015) amb la finalitat de proporcionar més seguretat jurídica i reforçar la confiança i credibilitat dels auditors, incrementant la transparència i la independència, regulant i resolent les possibles situacions de incompatibilitat o falta d'independència

  Pel que fa a la reforma del marc comptable, el text adapta el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat (BOE núm. 278, de 20 de novembre de 2007) a les normes internacionals de comptabilitat adoptades per la Unió Europea pel que fa a la comptabilització dels instruments financers i el reconeixement d'ingressos. Aquesta adaptació permet a les societats integrants de grups cotitzats aplicar en comptes anuals individuals un marc d'informació financera adaptat als principis i criteris comptables internacionals (leer noticia completa en castellano)

  Esdeveniments

  Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31

  Facebook

  Twitter