Noticies

  Noticies

  L'article 42,1 del codi de comerç estableix que "qualsevol societat dominant d'un grup d'empreses estarà obligada a formular els comptes anuals consolidats i l'informe de gestió (...) "" i l'article 42,4 del mateix codi afirma que "" la Junta General de l'empresa obligada a formular els comptes anuals consolidats ha de designar els auditors de comptes per supervisar els comptes anuals i l'informe de gestió del grup (....) ".

   

  Constitució de fundacions i associacions sense ànim de lucre

  El dret d'Associació és un dret fonamental establert en l'article 22 de la Constitució espanyola. En l'àmbit estatal la seva regulació es troba en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora de la Llei d'Associació, mentre que les incorporades a Catalunya es regeixen per les disposicions del codi civil català, tercer llibre.

  En definitiva, podem afirmar que les associacions són entitats sense ànim de lucre, formades per un mínim de tres persones amb capacitat de treball, o en el cas de menors, a partir dels 14 anys, sempre que vagin acompanyades del seu representant legal o siguin Emancipats.

  La persona jurídica també pot formar associacions. Com a Associació hem de tenir en compte la seva finalitat, per què i per què la constituïm, perquè l'Associació girarà al voltant d'aquesta finalitat i dependrà d'aspectes com la denominació o les activitats que es realitzin.

  El primer pas en l'establiment d'una associació és la redacció dels Estatuts. Es recomana que siguin tan específics i detallats com sigui possible, ja que és la norma que regeix la vida de la nostra associació i que ha de reflectir fidelment, tant en els seus propòsits com en el seu funcionament. Hem d'allunyar-se dels models estandarditzats, ja que cada associació és diferent i com a tal hem de redactar la regla que la regula.

  Un cop redactats els Estatuts, procedirem a la seva aprovació, a través de la primera junta general, a la primera reunió de l'Associació en la qual tots els socis han d'estar presents.

  Des d'aquesta reunió hem d'elaborar l'Acta fundacional, en la qual hem d'incloure les dades dels fundadors, la seva voluntat de formar l'Associació, el nom escollit, l'aprovació dels Estatuts i l'elecció del Consell d'administració.

  El següent pas és la inscripció de l'Associació en el registre de la llei i les entitats jurídiques del Departament de Justícia.

  Aquest tràmit pot realitzar-se presencialment (té un cost de 50 euros) o bé per telemàtica a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya (cost de 25 euros). El registre és obligatori per a fins publicitaris, però no és constitutiu, és a dir, ja que es crea és una entitat amb plena personalitat jurídica.

   

  Pàgina 4 de 4

  Properes activitats

  No hi ha cap event properament

  Facebook

  Twitter

  Gwandpartners
  Gwandpartners Empresa del sector inmobiliario y gestión patrimonial con sede en Bellaterra (Barcelona) busca un/a "Gerente / responsable administrativo-financiero" tinyurl.com/395hkfj7 pic.twitter.com/gsPXIYB29X
  11:15AM Sep 30
  Gwandpartners
  Gwandpartners Seguimos! Segunda jornada del IX #ForoPymesAuditoria . pic.twitter.com/3IjT9Kwibw
  10:13AM Sep 24
  Gwandpartners
  Gwandpartners Estos días asistimos al XI Foro Nacional de Pequeños Despachos de Auditores que organiza  @REAauditores  en Roquetas de Mar. pic.twitter.com/N4L9zwefoV
  12:47PM Sep 23
  Gwandpartners
  Gwandpartners Goldwater & Partners, entidad colaboradora del XI Foro Nacional de Pequeños Despachos de Auditores que organiza @REAauditores el 23 y 24 de septiembre en Roquetas de Mar www.gwandp.com/index.php/es/noticias/recientes/8-noticias/142-goldwater-partners-entidad-colaboradora-del-xi-foro-nacional-de-pequenos-despachos-de-auditores pic.twitter.com/tP7Gfjk8HY
  07:15AM Sep 13
  Gwandpartners
  Gwandpartners El 15 de octubre las guarderías privadas deberán haber presentado la justificación de las ayudas recibidas de la @diba para el curso 2019-20. @Gwandpartners nos ofrecemos para preparar los informes de auditor preceptivos. www.gwandp.com/index.php/es/noticias/recientes/8-noticias/140-la-diputacion-de-barcelona-ha-otorgado-las-subvenciones-a-las-guarderias-privadas-del-curso-2019-20-el-plazo-de-justificacion-finaliza-el-15-de-octubre pic.twitter.com/08PcYdawkj
  04:16PM Sep 07