02.- Informes de Justificació de Despeses

Imprimeix

  

Informes de justificació de despeses

  • Servei d'Ocupació de Catalunya
  • Fundación Tripartita
  • Generalitat de Catalunya
  • Gobierno de la Nación
  • Unión Europea
  • Altres

La legislació estatal i europea preveu que, en la majoria dels casos, quan es rebin subvencions i ajuts públics, s'han de justificar mitjançant l'informe d'auditoria

Aquesta activitat que ha de dur a terme una empresa d'auditoria inscrita en el R.O.A.C., però, no està subjecta a la Llei d'auditoria que hem vist anteriorment, sinó que el seu desenvolupament deriva de cadascun dels premis i la normativa aplicable a cada Concedir.

alguns dels organismes per als quals fem aquest tipus de treball són els de la part inferior.